Mateřské centrum Medvídek

Náš program

Cílem MC je

 • Možnost vzájemného setkávání maminek a dětí v předškolním věku
 • Odstranění izolovanosti žen 
  na mateřské a rodičovské dovolené
 • Možnost získávání prvních zkušeností pro malé děti před vstupem
  do školky, případně školy
 • Pořádání akcí pro rodiny za účelem sbližování rodičů s dětmi
 • Možnost bezplatné inzerce.
 • Pořádání besed a přednášek
 • Krátkodobé i dlouhodobé hlídání dětí

Podporují nás