Mateřské centrum Medvídek

Cílem MC je

  • Možnost vzájemného setkávání maminek a dětí v předškolním věku
  • Odstranění izolovanosti žen na mateřské a rodičovské dovolené
  • Možnost získávání prvních zkušeností pro malé děti před vstupem do školky, případně školy
  • Pořádání akcí pro rodiny za účelem sbližování rodičů s dětmi
  • Možnost bezplatné inzerce.
  • Pořádání besed a přednášek
  • Krátkodobé i dlouhodobé hlídání dětí