Mateřské centrum Medvídek

MC Medvídek

Mateřské centrum Medvídek Ústí nad Orlicí (dále jen MC) vzniklo v prosinci 1999. Od 2. 2. 2000 je registrováno jako zapsaný spolek. Členy jsou převážně matky na mateřské a rodičovské dovolené a jejich děti. Sdružení se řídí stanovami. Členem se může stát každá osoba, která souhlasí se zněním Stanov MC Medvídek a zaplatí členský příspěvek. Získává tím možnost bezplatného vstupu na zájmové kroužky a zvýhodněného vstupu na akce pořádané MC.

Dosavadní činnost

Během prvních měsíců činnosti MC se podařilo vybudovat organizační strukturu MC včetně zapojení MC do již fungující Sítě mateřských center a navázání kontaktů s okolními mateřskými centry. Od října 2000 se podařilo personálně zajistit kroužky pro rodiče s dětmi (výtvarný, pohybový a hudební). Byla vybudována herna, která je 5x týdně přístupná veřejnosti. V ní probíhá výtvarný kroužek, pohybový a hudební kroužek. MC pořádá i velké akce určené pro širokou veřejnost např. veselý karneval, výtvarné dílny, oslavu Dne dětí, loučení s prázdninami, pohádkovou cestu s lampiónky, výrobu velikonočních a vánočních dekorací, Mikulášskou besídku, oblíbený bazar dětského oblečení, kavárničky pro maminky, společné výlety do okolí aj. V září 2013 byla spuštěna služba hlídání dětí v Dětském klubu Fialka. V lednu 2015 se mateřské centrum přestěhovalo do nákupní galerie Nová Louže na sídlišti Štěpnice. 

Vstupné

Jednorázová návštěva dopoledne 
40,- Kč / dospělý

Při rozdílné výši vstupného bude toto oznámeno na měsíčním programu u vybrané akce. 

Členové Mateřského centra Medvídek mají na program vstup zdarma a nárok na zvýhodněné vstupné na zvláštní akce. Členem se stává každý, kdo zaplatí jednorázový členský příspěvek.

Členský příspěvek je možné zaplatit

  1. Roční – 1500 Kč
  2. Leden až červen- 800 Kč
  3. Leden až březen – 600 Kč
  4. Duben až červen – 600 Kč
  5. Září až prosinec – 650 Kč
  6. Měsíční – 400 Kč